INOVA-KER, s.r.o.
Firma   INOVA -KER, s.r.o. je dynamická stavebná firma založená v roku 2005, ako nástupca firmy František Kerekeš INOVA-KER. Všetky obchodno-právne vzťahy  prevzala firma INOVA-KER, s.r.o. a od svojho vzniku neustále sa rozvíjame a skvalitňujeme poskytnuté služby.
Kto sme?
Čo ponúkame?
Stavebná firma INOVA-KER, s.r.o.  ponúka  komplexné stavebné práce, prestavbu rodinných domov, zatepľovacie a izolačné práce ako aj komplexné rekonštrukcie bytov a bytových jadier.
Neoddeliteľnou súčasťou sú aj sekcie, ktoré zabezpečujeme pod jednou strechou a to elektroinštalačné, vodoinštalačné a kúrenárske práce ako aj prívodné inžinierske siete potrebné pre výstavbu rodinného domu.
V neposlednom rade vykonávame aj hydroizolácie ako aj zatepľovanie rodinných domov či iných objektov pre úsporu energií pre vykurovanie.
Svoje služby poskytuje obyvateľstvu, podnikateľom malým firmám ako aj organizáciám a veľkým podnikom, spoľahlivo a podľa platných smerníc a cenníkov.
Disponujeme odborným personálom, stavby realizujeme modernými a kvalitnými technológiami, sme schopní zrealizovať požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.
Súčasné strojové  vybavenie a profesné zastúpenie  umožňuje vykonávať spomínané práce na kvalifikovanej úrovni.

Profil firmy
Názov firmy:
Sídlo:        
Právna forma:        
Konateľ:
IČO:
IČ DPH:
OR:
Bankové spojenie:        
Číslo účtu:
Kontakt: Tel:
e-mail:

Oprávnenie:        Hlavné zameranie

INOVA-KER, s.r.o.
Okružná 2147/20, 048 01  Rožňava
spoločnosť s ručením obmedzeným        
Mgr. František Kerekeš, Mária Kerekešová
36 590 002
2021959280
vložka číslo: 16214/V
VÚB a.s. Rožňava
3535964854/0200
0907 191 998
kerekes.frantisekl@gmail.com

0224/2011 výstavba Rigips
Certifikát k spracovaniu systémov kontaktného zateplenia SAKRET
01/13 montáž a demontáž pomocných konštrukcií
053/2015 bezpečnostný technik


-        Stavebná činnost
-        Pozemné a inžinierske stavby
-        Zemné práce
-        Rekonštrukcie stavieb
-        Prípravné práce pre stavby
-        Montáž sadrokartonu
-        Maliarske, natieračské a sklenárske práce
-        Vodoinštalatérstvo
-        Kúrenárske práce
-        Ostatné kompletačné a dokončovacie stavebné práce
-        Demolácie,búracie práce,príprava staveniska, terénne úpravy, výkopové práce
-        Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
-        Bezpečnostný technik
-        Výroba jednoduchých výrobkov z kovu - výroba, montáž a údržba